ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ergobig: 
ergothumb: 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διάσταση: 10x15cm