ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Απόστολος)

ergobig: 
ergothumb: 
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Απόστολος)

Διάσταση: 30x45