Η Παναγία η Θαλασσινή

ergobig: 
ergothumb: 
Η  Παναγία  η  Θαλασσινή

αγιογραφία σε ξύλο 20Χ27

τιμή  220 ευρώ