Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ergobig: 
ergothumb: 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ  Η  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ  Η  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ζωγραφική με αυγοτέμπερα πάνω σε παλαιό ξύλο 30x56 cm