ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Γλυκοφιλούσα)

ergobig: 
ergothumb: 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Γλυκοφιλούσα)

Διάσταση: 30x40cm