ΚΟΡΕΣ (λεπτ. απο τα Εισόδεια της Θεοτόκου.)

ergobig: 
ergothumb: 
ΚΟΡΕΣ (λεπτ. απο τα Εισόδεια της Θεοτόκου.)
firstpageimage: 

Διάσταση: 30x50cm