ΚΟΡΕΣ (λεπτ. απο τα Εισόδεια της Θεοτόκου)

ergobig: 
ergothumb: 
ΚΟΡΕΣ (λεπτ. απο τα Εισόδεια της Θεοτόκου)

Διάσταση: 32x42cm