ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Γλυκοφιλούσα)

ergobig: 
ergothumb: 
ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Γλυκοφιλούσα)

Διάσταση: 22x30cm