ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Η Θαλασσινή)

ergobig: 
ergothumb: 
ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Η Θαλασσινή)

Διάσταση: 28x40cm