ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Η Κυρία των Αγγέλων)

ergobig: 
ergothumb: 
ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Η Κυρία των Αγγέλων)

Διαστάση: 48x60