ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Ύδρα)

ergobig: 
ergothumb: 
ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Ύδρα)

Διάσταση: 30x52cm