ΠΑΝΑΓΙΑ (Το Άξιον Εστί)

ergobig: 
ergothumb: 
ΠΑΝΑΓΙΑ (Το Άξιον Εστί)

Διάσταση 20x26cm